Komentarai 49 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2017 m. Vasario 1 d. Biržos apžvalga

2017 m. Vasario 1 d. Biržos apžvalga 2017 m. Vasario 1 d. Biržos apžvalga

Ir Baltijos rinkų kompanijos jau pradėjo skelbti metinius ir ketvirčio rezultatus, tai idėjų jau yra.
Prekyba buvo aktyvi šiandien. Milijoną padaryti labiausiai stengėsi Šiaulių banko ir PRFoods akcijos.
Šiaulių banko akcijų kaina kilo be tiesioginių sandorių.
Nuotaikos šiandien buvo pesimistinės, daugiau kainų krito nei kilo. O žaliavo tik Vilniaus akcijų indeksas. Ir tai nedaug, vos 0.02%.


1 pav. LHV Group pradės skelbti finansinius planus ir mėnesinius rezultatus.
Pozicijoje formuojasi palaikymas ties 9.20.


2 pav. AB „Klaipėdos nafta“ 2016 m. pardavimo pajamos sudaro 103,8 mln. Eur arba 5,3 proc. mažiau, lyginant su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu – 109,7 mln. Eur. Grynasis Bendrovės pelnas per 2016 m. siekia 13,9 mln. Eur arba 36,9 proc. mažiau, lyginant su atitinkamu 2015 m. laikotarpiu, kai pelnas sudarė 22,0 mln. Eur. Pelnas prieš mokesčius, palūkanas bei nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) už 2016 m. sudarė 28,6 mln. Eur, ir jis sumažėjo 22,9 proc. lyginant su atitinkamu 2015 m. periodu, kai EBITDA siekė 37,1 mln. Eur.
Vadovybės komentaras:
Praėjusius metus neabejotinai galime pavadinti augimo metais. Veiklos apimtys 2016 m. reikšmingai išaugo: tiek naftos, tiek ir SGD terminalų veiklos apimtys pasiekė rekordines aukštumas. Viso Klaipėdos uoste per KN valdomus terminalus perkrauta 8,2 mln. t krovinių, kas sudaro apytikriai 20% viso Klaipėdos uosto krovos.
KN naftos terminaluose Klaipėdoje bei Subačiuje iš viso 2016 m. perkrauta 7,3 mln. tonų naftos produktų arba 13,6 proc. daugiau lyginant su 2015 m., kuomet perkrauta beveik 6,5 mln. t. Reikšmingai išaugęs naftos produktų krovos srautas parodė, kad KN terminalas profesionaliai ir efektyviai įvykdo krovos paslaugas. Pagrindinė priežastis dėl krovos augimo siejama su AB „ORLEN Lietuva“ naftos produktų krovos rezultatais, kurie nuo 2005 m. – geriausi. Praėjusiais metais tranzitiniai krovinių srautai iš Baltarusijos gamyklų taip pat buvo didesni, nepaisant šių krovinių srautų sumažėjimo antroje metų pusėje.
SGD terminalo išdujinimas per 2016 m. sudarė 14,6 mln. MWh arba 3,2 karto daugiau, lyginant su 2015 m. atitinkamu periodu kai išdujinta 4,6 mln. MWh. Tai didžiausios laivo-saugyklos „INDEPENDENCE“ veiklos apimtys per veiklos istoriją. Galima teigti, jog 2016 m. SGD terminalo rezultatai atliepia rinkos poreikį bei užtvirtina SGD terminalo, kaip energetinio šaltinio naudą. Pažymėtina, jog praėjusiais metais vidutiniškai Lietuva daugiau dujų importavo per SGD terminalą nei per vamzdyną iš Rusijos. Tai akivaizdus naudos pavyzdys kai importuojamos dujų kainos koreliuoja su pasaulinėmis dujų kainomis, o Bendrovė sugeba efektyviai ir sėkmingai dirbti su trimis terminalo naudotojais.
Lygiagrečiai sėkmingai vykdomoms naftos produktų ir SGD krovos veikloms, įgyvendinome ne vieną investicinį projektą, kurie numatyti 2016 - 2020 m. KN strategijoje. Šie projektai užtikrins mūsų valdomos infrastruktūros optimalų veikimą, veiklų efektyvumą ir plėtrą.
AB „Klaipėdos nafta“ 2016 m. finansiniai rezultatai įrodo intensyvią ir efektyvią KN veiklą. Nepaisant išaugusių veiklos apimčių bei vystomų projektų, profesionaliai suvaldytos Bendrovės sąnaudos ir užtikrinta aukšta grąža akcininkams. Ataskaitiniu periodu nuosavo kapitalo grąža sudaro 7,1 proc., EBITDA marža – 27,6 proc.
2016 m. KN naftos terminalų pajamos sudarė 34,0 mln. Eur, kurios, lyginant su 2015 m. krovos pajamomis (37,3 mln. Eur), sumažėjo 8,5 proc. Pasikeitusi situacija naftos produktų krovos rinkoje pakoregavo teikiamų paslaugų kainodarą bei perkrovos sutarčių struktūrą, dėl ko sumažėjo šios veiklos pardavimo pajamos.
KN valdomo SGD terminalo pajamos per 2016 m. sudarė 67,0 mln. Eur, kai per 2015 m. - 69,9 mln. Eur. Pajamų sumažėjimas susijęs su mažesniais gamtinių dujų vartojimo pajėgumais. Atkreiptinas dėmesys, jog SGD terminalo pelno lygis apsprendžiamas pagal numatytą reguliavimą LR galiojančių teisės aktų tvarka ir bus kompensuotas per kitus laikotarpius.
Rinka rezultatus įvertino adekvačiai.


3 pav. AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupės apyvarta 2016 m. augo 20,5 proc. ir pasiekė 22,8 mln. eurų. Per paskutinį 2016 m. ketvirtį grupės pardavimai sudarė 6,1 mln. Eur., t.y. 25,9 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2015 metais.
Bendrovės „Utenos trikotažas“ metinė apyvarta 2016 m. sudarė 19,6 mln. Eur. ir buvo 22,5 proc. didesnė nei 2015 m. Per paskutinius tris metų mėnesius bendrovės pardavimai, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, augo 31,6 proc. ir pasiekė 5,2 mln. eurų.
„2016 metais fiksuotas nuoseklus bendrovės augimas patvirtina, kad prieš keletą metų atnaujinta verslo strategija, nukreipta į aukštesnės pridėtinės vertės, ekologiškus, aukštos kokybės gaminius, duoda norimų rezultatų. Atsižvelgiame į pasaulines tendencijas, susijusias su švaria gamyba ir aukščiausiais aplinkosaugos standartais, kuriame novatoriškas medžiagas ir plečiame tai vertinančių klientų portfelį“, – sako „Utenos trikotažo“ generalinis direktorius Algirdas Šabūnas.
Nuo 2017 m. „Utenos trikotažas“ oficialiai prisijungė prie „Greenpeace“ projekto „Detox“ ir įsipareigojo iki 2020 m. savo gamybos grandyse eliminuoti žaliavas, galinčias turėti neigiamą poveikį žmogui ar aplinkai visuose produkto gyvavimo etapuose. „Be „Utenos trikotažo“ yra vos kelios tokios gamybos įmonės visame pasaulyje, kurios įvykdė „Greenpeace“ keliamas sąlygas ir gavo teisę prisijungti prie Detox“ projekto. Tai dar vienas svarbus bendrovės žingsnis įtvirtinant savo išskirtinumą konkurencingoje tekstilės rinkoje“, – priduria A. Šabūnas.
Prie 2016 m. grupės pardavimų augimo reikšmingai prisidėjo „Šatrija“. Specializuotus drabužius siuvančios bendrovės pardavimai 2016 m. augo 16,6 % ir pasiekė 3 mln. eurų.
„Šiemet „Šatrijos“ augimą lėmė trys pagrindinės priežastys: atslūgusi Rusijos ekonominės krizės įtaka, gamybos našumo didinimas ir besitęsiantis kontraktas su Lietuvos kariuomene“, – vardina A. Šabūnas.
„Utenos trikotažo“ įmonių grupės vadovas priduria, kad 2016 m. „Šatrija“ įvykdė didžiulį 12 000 vnt. užsakymą Malaizijos ugniagesiams, bendrovės pirkėjų sąrašą papildė Naujosios Zelandijos ir Vokietijos ugniagesiai gelbėtojai.


4 pav. Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovė ESO, kuri veiklą pradėjo nuo 2016 metų sausio 1 dienos sujungimo būdu reorganizavus AB LESTO (toliau – LESTO) ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ (toliau – „Lietuvos dujos“ ), per 2016 metus, remiantis preliminaria neaudituota finansine atskaitomybe, uždirbo 92,86 mln. eurų grynojo pelno.
Palyginti su LESTO ir „Lietuvos dujų“ konsoliduotu 2015 metų grynuoju pelnu, kuris siekė 85,48 mln. eurų, tai 8,6 proc. daugiau. Grynojo pelno augimą lėmė padidėjusios pajamos ir sumažėjusios veiklos sąnaudos.
ESO pajamos 2016 metų sausio-gruodžio mėnesiais siekė 650,06 mln. eurų ir buvo 1,9 proc. didesnės nei 2015 metais atitinkamu laiku, kai LESTO ir „Lietuvos dujų“ konsoliduotos pajamos buvo 637,87 mln. eurų. Pajamos augo dėl didesnių elektros ir gamtinių dujų paskirstymo apimčių.
Bendrovės veiklos sąnaudos 2016 metais siekė 98,56 mln. eurų – 11,54 proc. mažiau nei 2015 metais, kai LESTO ir „Lietuvos dujų“ konsoliduotos veiklos sąnaudos siekė 111,31 mln. eurų.
2016 metų sausio-gruodžio mėnesiais ESO uždirbo 163,79 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 10 proc. daugiau nei 2015 metais, kai LESTO ir „Lietuvos dujų“ konsoliduota EBITDA buvo 148,91 mln. eurų.
„Pirmieji ESO veiklos metai viršijo mūsų lūkesčius. Dviejų operatorių – elektros ir dujų – sutelkimas leido reikšmingai padidinti veiklos efektyvumą, sumažinti veiklos sąnaudas ir tiesiogiai prisidėti prie palankesnių paslaugų kainų. Džiaugiamės, jog dujų skirstymo paslaugos kaina šiemet sumažėjo pirmą kartą per penkerius metus, o elektros kaina gyventojams – mažėja jau ketvirtus metus iš eilės. Antrųjų veiklos metų tikslai dar ambicingesni: kelsime veiklos efektyvumo kartelę, didinsime tinklų modernizavimo investicijas ir pasiūlysime klientams naujų paslaugų“, – sakė ESO generalinė direktorė Dalia Andrulionienė.
Pildymosi signalas @0.874.


5 pav. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615, ISIN kodas – LT0000128571.
Bendrovė skelbia preliminarius neaudituotus Bendrovės 2016 m. dvylikos mėnesių finansinius rodiklius:
Preliminariais neaudituotais duomenimis, 2016 m. Bendrovės pardavimo pajamos sudaro 151,76 mln. eurų ir yra 25,3 proc. mažesnės nei 2015 m. pardavimo pajamos (203,10 mln. eurų).
Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2016 m. pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) sudaro 58,00 mln. eurų ir yra 15,4 proc. didesnis nei 2015 m. EBITDA (50,27 mln. eurų).
Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2016 m. grynasis pelnas sudaro 39,79 mln. eurų. 2015 m. Bendrovė patyrė 0,23 mln. eurų grynojo nuostolio.
Remtinos elektros energijos gamybos kvotos panaikinimas nuo 2016 m. pradžios tapo pagrindine Bendrovės pajamų mažėjimo priežastimi. Dėl to Elektrėnų komplekse 2016 m. buvo pagaminta 0,491 TWh elektros energijos, t. y. 54 proc. mažiau negu 2015 m. (1,067 TWh). Dėl mažesnės gamybos atitinkamai žymiai mažėjo (-43 proc.) ir Bendrovės patirtos kintamosios sąnaudos. Be to, efektyviai organizuojant bei atliekant remonto darbus ir nuolat tobulinant veiklos procesus, Bendrovei pavyko reikšmingai sumažinti ir veiklos sąnaudas. Sąnaudų mažėjimas Elektrėnų komplekse, kuris 2016 m. teikė viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP) bei tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą, siekė beveik 10 proc., o tai neša tiesioginę naudą elektros energijos vartotojams, nes prisideda prie elektros energijos tarifo mažinimo.
Bendrovės darbuotojų profesionalumas ir gebėjimas lanksčiai prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios situacijos rinkoje padėjo efektyviausią Elektrėnų komplekso įrenginį – kombinuoto ciklo bloką – išnaudoti tuomet, kai labiausiai reikėjo prisidėti prie elektros energijos kainų didmeninėje rinkoje stabilizavimo. Per 2016 m. kombinuoto ciklo blokas (KCB) buvo įjungtas net 58 kartus. Palyginti, per visus 2015 m. – tik 14 kartų. KCB pagaminta konkurencinga elektros energija buvo parduota rinkoje ir per metus leido uždirbti beveik 6 mln. eurų bendrojo pelno, kuris bus skirtas VIAP tarifo vartotojams sumažinimui.
Besikeičiant situacijai rinkoje efektyviau ir lanksčiau dirbo ir Bendrovės valdomos hidroelektrinės, kurios, pradėjus veikti naujoms jungtims su Švedija ir Lenkija, susidūrė su didesne konkurencija. Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė 2016 m. pagamino 0,363 TWh arba 32 proc. daugiau elektros energijos negu 2015 m. (0,273 TWh). Kruonio HAE gamyba sumažėjo 22 proc. (nuo 0,665 TWh iki 0,517 TWh), tačiau ši elektrinė suvaidino itin svarbų vaidmenį užtikrinant elektros energijos tiekimo saugumą, kai „NordBalt“ jungties veikla buvo nestabili. Jungčiai atsijungus, ypač pirmojoje 2016 m. pusėje, pirmoji į pagalbą skubėdavo būtent Kruonio HAE: avarinis rezervas šioje elektrinėje per 2016 m. buvo aktyvuotas 57 kartus (2015 m. – 20 kartų).
Išaugusi antrinio rezervo paslaugos apimtis 2016 m. pagerino Bendrovės reguliuojamos veiklos EBITDA rezultatą, o komercinėje veikloje, nepaisant didesnės konkurencijos, hidroelektrinėms pavyko išlaikyti panašų EBITDA rodiklį, kaip 2015 m. Vis tik Bendrovės EBITDA pokyčiui 2016 m. lyginant su 2015 m. esminę įtaką darė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) sprendimai, susiję su Bendrovės 2010–2012 m. veiklos patikrinimu bei pripažinimu turinčia didelę įtaką elektros energijos gamybos rinkoje. Dėl šių sprendimų Bendrovės 2015 m. finansinėse ataskaitose nebuvo pripažinta dalis reguliuojamos veiklos pajamų ir tai turėjo 15,9 mln. eurų neigiamą įtaką Bendrovės EBITDA rodikliui. Tuo tarpu 2016 metais tie patys sprendimai finansinėms ataskaitoms turėjo neigiamą 5,6 mln. eurų įtaką. Kaip buvo pranešta, 2016 m. spalio 17 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino VKEKK nutarimą, kuriuo Bendrovė buvo pripažinta didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje ir kurio pagrindu buvo reguliuojamos Bendrovės komercinės veiklos pajamos.
Grynasis Bendrovės pelnas 2016 m. buvo didesnis negu 2015 m. dėl didesnės EBITDA ir vienkartinių veiksnių įtakos: verslo dalies pardavimo 2016 m. pradžioje (apskaitytas rezultatas prieš mokesčius – 19,8 mln. eurų) bei 2015 m. apskaityto turto vertės sumažėjimo, susijusio su sprendimu dėl 5 ir 6 blokų eksploatacijos nutraukimo, kas 2015 m. grynąjį pelną sumažino 30 mln. eurų.


6 pav. 2017 m. sausio 31 d. įvykusio neeilinio visuotinio AUGA group, AB akcininkų susirinkimo sprendimai darbotvarkės klausimais:
1. Bendrovės įstatų keitimas.
-Sumažinti Bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičių nuo 5 (penkių) iki 3 (trijų).
-Sumažinti Bendrovės valdybos narių skaičių nuo 7 (septynių) iki 5 (penkių).
-Pakeisti Bendrovės valdybos kompetenciją ir Bendrovės sandorių sudarymo tvarką.
Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.
2. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai
2.1. atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą, Bendrovės įstatuose pakeitus stebėtojų tarybos narių skaičių;
2.2. išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos nariais:
(i) Vladą Lašą;
(ii) Rimantą Rudzkį;
(iii) Liudą Navicką.
3. Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją, taip pat atlikti visus veiksmus bei pasirašyti visus dokumentus dėl pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

2016 m. gruodžio 2 d. AUGA group, AB paskelbė pranešimą apie esminį įvykį dėl Vokietijos bendrovės KTG AGRAR SE Lietuvos ir Vokietijos dukterinių bendrovių akcijų įsigijimo. AUGA group, AB informavo, kad sandoris bus pilnai užbaigtas gavus Konkurencijos Tarybos leidimą, reikalingą įsigijimui ir koncentracijai vykdyti. Toks leidimas buvo gautas 2017 m. sausio 12 d.
AUGA group, AB informuoja, kad Vokietijos bendrovės KTG AGRAR SE žemiau nurodytų Lietuvos ir Vokietijos dukterinių bendrovių akcijų įsigijimo procesas sėkmingai užbaigtas:
KTG Agrar UAB;
UAB Agrar Raseiniai;
UAB Agrar Mažeikiai;
UAB PAE Agrar;
UAB Delta Agrar .
fentus 10. GmbH;
norus 26. AG;
LT Holding AG;


7 pav. Šiandien „Teo“, „Omnitel“ ir „Baltic Data Center“ tampa viena įmone. „Telia Lietuva“ – #visakotinklas – iš vienų rankų teiks telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas.
„Metus trukęs bendrovių susijungimas į „Telia“ – daugiau nei įmonių integracijos pabaiga. Tai yra technologijų apjungimo pradžia, kurios reikia ateities paslaugoms kurti. Taip galėsime realizuoti dar daugiau idėjų. Į vieną, visą ko tinklą sujungiame viską, ko reikia žmonėms ir verslui. Ten, kur jiems to reikia – nuo namų iki darbo, nuo Parnidžio kopos iki Medininkų pilies,“ – sako Kęstutis Šliužas, „Telia Lietuva“ vadovas.
„Telia Lietuva“ teiks daugiausiai telekomunikacijų, IT ir TV paslaugų iš vienų rankų Lietuvoje. Tokių, vienu vardu veikiančių integruotų telekomunikacijų bendrovių, pasaulyje dar yra nedaug, o Baltijos jūros regione – tik Vokietijoje ir Estijoje.
„Planuojame, kad pradėjus masiškai diegti 5G technologiją mūsų šviesolaidžio ir mobiliojo ryšio tinklai leis sukurti visiškai naujos kokybės skaitmeninę aplinką. O tai reiškia technologinę revoliuciją versle, namų ir darbo aplinkoje“, – sako K. Šliužas.
„Telia Lietuva“ sukurta prie „Teo“ prijungiant „Omnitel“ ir „Baltic Data Center“, tuo pačiu pakeičiant veiklą tęsiančios bendrovės pavadinimą. Šiandien registruojamas bendrovės pavadinimas – Telia Lietuva, AB. Tačiau kasdieniuose tekstuose, kurie nėra formalūs dokumentai, bendrovės pavadinimas bus rašomas paprastai – „Telia Lietuva“ arba tiesiog „Telia“.
„Teo“, „Omnitel“ ir „Baltic Data Center“ prekių ženklai ir įmonių pavadinimai ateityje nebus naudojami. „Telia Lietuva“ savo paslaugoms naudos pagrindinį – „Telia“ prekės ženklą.
Paslaugų sąlygos klientams nesikeičia, anksčiau sudarytų sutarčių persirašyti nereikia.
Visoje Lietuvoje su „Telia“ prekės ženklu veikia 70 klientų aptarnavimo salonų. Privatūs klientai telefonu aptarnaujami numeriu 1817, o verslo - 1816.
Pildymosi signalas @0.950.


8 pav. „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2017 m. sausio mėnesį sudarė 18,0 mln. eurų ir buvo 10,5% didesnė nei 2016 m. sausio mėnesio apyvarta.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2017 m. sausio mėnesį, lyginant su atitinkamu 2016 metų laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo 6,0%, Latvijoje padidėjo 10,3%, o Estijoje išaugo 29,6%.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 183 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro 83,6 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas išaugo 5,9%.


9 pav. Daugiau nei su 250 Lietuvos ūkių bendradarbiaujanti „Vilniaus degtinei“ priklausanti vienintelė lietuviško spirito gamintoja - Obelių spirito varykla, 2016 m. supirko daugiau kaip 20 tūkst. tonų lietuviškų grūdų, o šiemet planuoja jų supirkimą padidinti dar 80 proc. iki 36 tūkst. tonų.
Bendradarbiauja su 250 Lietuvos ūkininkų
Pasak „Vilniaus degtinės“ generalinės direktorės Dovilės Tamoševičienės, įmonės gaminama produkcija yra išimtinai lietuviška, pradedant žeme, joje augančiu grūdu ir baigiant gamybos procesu. Bendradarbiaujama su daugiau nei 250 šalies ūkininkų, kurių ūkiuose sukuriama šimtai tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų regionuose.
„Praėjusiais metais mūsų įmonei priklausanti Obelių spirito varykla supirko daugiau kaip 20 tūkst. tonų lietuviškų grūdų. Šiemet superkamų grūdų skaičius išaugs 80 proc. iki 36 tūkst. tonų. Iš grūdų išgaunamą etilo alkoholį panaudojame savo gėrimų gamybai, o apie 50 proc. jo eksportuojame į Lenkiją, Latviją ir Estiją“, - pažymėjo Dovilė Tamoševičienė.
„Mūsų įmonei priklausanti varykla, veikianti nuo 1907 m., yra vienintelė Lietuvoje. Tarptautinio koncerno „Marie Brizard Wine & Spirits“ lygmeniu tai – unikalus regione spirito gamybos padalinys, kurio pagrindu gaminami išskirtinai lietuviškos kilmės produktai – spiritiniai gėrimai“, - pabrėžė D. Tamoševičienė.
Iš grūdų - pinigai ir trąšos
Ji akcentavo, kad Obelių spirito varykloje įgyvendintas 10 mln. eurų investicinis projektas, leidžia įmonei išsiskirti ne tik kaip vienai seniausių Baltijos regiono varyklų, bet ir kaip varyklai, superkančiai grūdus iš vietos ūkininkų, naudojančiai atsinaujinančius energijos išteklius, iš kurių gaunamos atliekos atiduodamos ūkininkams kaip trąšos.
Prieš penkis metus biodujas iš žlaugtų pradėjusi gaminti Obelių spirito varykla, šiandien džiaugiasi pati galinti apsirūpinti šiluma ir elektra. Varyklos modernizacijos naudą pajuto ir bendradarbiaujantys ūkininkai, nes iš rugių ar kvietrugių gaminant maistinį etilo alkoholį, o vėliau biodujas, gaunamos atliekos – žlaugtai, yra vertingos trąšos.


10 pav. Šiaulių banko pirkimo signalas @0.465.


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2017 02 03 15:38     #36350
i believe the thing  you wanted to share is missing..would be nice if you could reupload it for such people like me who works as an essay helper who are constantly in need of new sources of information
2017 02 03 19:50     #36352
about investing in baltic stocks  - http://balticshare.eu
2017 02 09 09:37     #36387
 Labai naudinga informacija, ačiū už dalintis ja su mumis
2017 02 22 08:09     #36423
Two machst wirklich gut. Danke für das Teilen von Beiträgen
 
 
2017 03 02 23:44     #36430

 Grande post! Grazie. 


<a href="http://pozyczka-chwilowka.com.pl/nowe-pozyczki-dlugoterminowe/">Nowe pożyczki długoterminowe</a>

2017 03 02 23:46     #36431
2017 03 16 08:14     #36490
 
Citatos pradžia rommutd  
    Hello! I'm Rom, I would like to challenge the whole world with the kind of games follows:
First, Super Smash Flash 2 v0 9b is a perfect upgrade of Super Smash Flash Game . A well-known, addictive game with millions of searches every month. Not many games surpass the number 1.000.000 like this game.
 
Second, You’ll have to be very ingenious to pass the levels in the game. At a high level, you will face many difficulties. 
Rolling Sky 2 Online has 14 levels for you to conquer, if you pass level 14, you really are a top player.
 
And finally, Drag the ball left or right and avoid all obstacles. Do not deviate from track! Come on! Relentless pursuit of super speed. You can be faster along with the music rhythm!
 
Rolling Sky Game is a 3D game. There are many different levels of play at the levels of increasing difficulty. At a high level, you will have to overcome many more obstacles, requires ingenuity, agility and persistence.
Are you ready?
Citatos pabaiga
 
2017 03 19 05:10     #36502
 Hello! I'm Rom, I would like to challenge the whole world with the kind of games follows:
First, Super Smash Flash 2 v0 9b is a perfect upgrade of Super Smash Flash Game . A well-known, addictive game with millions of searches every month. Not many games surpass the number 1.000.000 like this game.

Second, You’ll have to be very ingenious to pass the levels in the game. At a high level, you will face many difficulties. 
Rolling Sky 2 Online has 14 levels for you to conquer, if you pass level 14, you really are a top player.

And finally, Drag the ball left or right and avoid all obstacles. Do not deviate from track! Come on! Relentless pursuit of super speed. You can be faster along with the music rhythm!

Rolling Sky Game is a 3D game. There are many different levels of play at the levels of increasing difficulty. At a high level, you will have to overcome many more obstacles, requires ingenuity, agility and persistence.
Are you ready?
2017 04 07 10:53     #36542
 Thanks to the author for the article! Very pleased!

http://calculatorbmi.org

2017 04 16 16:05     #36591
 Interesting stuff. I really amazed to see the well written article and the unique posting style. You have shared the best material http://nopsoriasis.net/types-of-psoriasis/

2017 04 16 16:05     #36592
 This article gives the light in which we may see the reality. This is very nice one and gives indepth information.  http://nopsoriasis.net/scalp-psoriasis/
2017 06 01 10:13     #36729
 Thanks to the author for the article! Very pleased!

http://calculatorbmi.org/macro-calculator

2017 09 13 05:59     #37091
 AB „Klaipėdos nafta“ 2016 m. finansiniai rezultatai įrodo intensyvią ir efektyvią KN veiklą. Nepaisant išaugusių veiklos apimčių bei vystomų projektų, profesionaliai suvaldytos Bendrovės sąnaudos ir užtikrinta aukšta grąža akcininkams. Ataskaitiniu periodu nuosavo kapitalo grąža sudaro 7,1 proc., EBITDA marža – 27,6 proc. 
2016 m. KN naftos terminalų pajamos sudarė 34,0 mln. Eur, kurios, lyginant su 2015 m. krovos pajamomis (37,3 mln. Eur), sumažėjo 8,5 proc. Pasikeitusi situacija naftos produktų krovos rinkoje pakoregavo teikiamų paslaugų kainodarą bei perkrovos sutarčių struktūrą, dėl ko sumažėjo šios veiklos pardavimo pajamos. 
2018 01 29 16:40     #37495
 
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
www.kizi2games.net
2018 01 29 19:18     #37499
 
Hi! Thanks for the great information you have provided! You have touched on crucuial points!
friv4online.com

 
2018 01 31 10:37     #37510
 
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. 

get to the top of google without paying 
2018 02 04 14:38     #37541
 
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
Mesavirre
2018 02 08 10:45     #37554
 
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
transport persoane romania anglia
2018 02 08 13:25     #37560
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. 
WEBSITE DESIGN
2018 02 09 18:53     #37569
Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us.
view schedule
 
2018 02 12 21:10     #37602
I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.
dell gaming monitor
2018 02 13 07:17     #37605
 
i am always looking for some free stuffs over the internet. there are also some companies which gives free samples.
office equipment
2018 02 13 09:57     #37610
 
Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.
property management company
2018 02 14 15:18     #37620
 
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.. 
instant followers
2018 02 16 20:33     #37652
I have recently started a blog, the info you provide on this site has helped me greatly. Thanks  for all of your time & work.
Honey Garlic Crockpot Chicken
2018 02 17 13:02     #37663
 
Thankyou  for this  wondrous post, I am glad I  observed  this website   on yahoo.
life insurance
2018 02 17 13:40     #37664
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging..
garotas de programa manaus
2018 02 18 10:39     #37671
 
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
app builder
2018 02 18 16:17     #37675
Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!..
Flood Claim
2018 02 19 08:02     #37681
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
mactan newtown
2018 02 22 06:37     #37708
 
Your article has piqued a lot of positive interest.  I can see why since you have done such a good job of making it interesting.
Fahrschule Stuttgart
2018 02 24 10:42     #37805
 
This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it,
Parker Garage Doors
2018 03 05 10:12     #37856
 
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include.
menu rating
2018 03 07 11:08     #37922
 
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.
Mactan Newtown condos for sale
2018 03 08 09:51     #37935
 
Your website is really cool and this is a great inspiring article. 
braun electric razor 
2018 03 08 12:07     #37941
 
useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!..
acupuncture ehr
2018 03 10 09:29     #37975
 
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.
Loomis
2018 03 11 07:46     #37986
 
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. 
baby shopping list
2018 03 13 13:45     #38012
 
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing
Title Loans Tampa
2018 03 14 14:47     #38034
 
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
best digital blood pressure monitor
2018 03 16 12:53     #38045
 
I found your this post while searching for information about blog-related research ... It's a good post .. keep posting and updating information.
https://www.1800phonenumbers.org/
 
2018 03 16 22:24     #38054
 
Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!
shipping/
2018 03 17 10:29     #38059
 
I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post.
how to find wifi ip address on android
2018 03 18 09:35     #38073
 
Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks.
Fotograf für Hochzeit
2018 03 19 04:49     #38080
 
very interesting post.this is my first time visit here.i found so many interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post!
I need someone to do my computer homework

 
2018 03 20 06:49     #38089
 
This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post.
Iceland Road Trip
2018 03 21 08:52     #38109
 
I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers
Wright Starr Business
2018 03 24 15:20     #38176
 
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site..
Rivercove Residences
2018 03 24 22:22     #38178
 
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site..
visit site

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2018 Tipro Group UAB