Komentarai 4 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2017 m. Sausio 10 d. Biržos apžvalga

2017 m. Sausio 10 d. Biržos apžvalga 2017 m. Sausio 10 d. Biržos apžvalga

Pirmoji šiais metais Baltijos rinkų apžvalga. Kiek užstrigome su pradžia, bet geriau vėliau nei niekada.
Ir iš karto galime pasidžiaugti neblogomis apyvartomis rinkose. Ne vienos akcijos generuojamas. Tik akcijas investuotojai šiandien pardavinėjo.
Labiau estiškas. O Šiaulių banko akcijos irgi nuo lyderių neatsiliko. Jos gana aktyviai buvo pardavinėjamos ir be tiesioginių sandorių.
Įdomesnių naujienų buvo kukliai. Bendrovės iš lėto pranešinėja apie pernykščias pajamas, o Vilniaus degtinės akcijas naujas akcijas iš likusių supirkinės privalomąja tvarka. Dar vienu nelikvidu pas mus bus mažiau.
Indeksai šiandien raudonavo. Kilo tik Rygos akcijų indeksas. Bet tai jau nieko nestebina...


1 pav. AB „Vilniaus degtinė“ (ISIN kodas LT0000112450, Panerių g. 47, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 120057287) (toliau – Bendrovė), gavo pranešimą iš savo pagrindinio akcininko Marie Brizard Wine & Spirits, apie tai, jog šis akcininkas įgyvendins privalomą AB „Vilniaus degtinė“ akcijų išpirkimą remiantis vertybinių popierių įstatymo 42 str. nuostatomis (kopija pridedam). Todėl AB „Vilniaus degtinė“ vadovaudamasi Vertybinių popierių įstatymo 42 str. 8 dalimi teikia šį pranešimą apie privalomą akcijų išpirkimą.
Akcijas išperkantis asmuo - Marie Brizard Wine & Spirits (40 Quai Jean Compagnon et 19 Bd Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry-sur-Seine, Prancūzija) (toliau – MBWS), veikiantis kartu su Marie Brizard Wine & Spirits Polska sp z o o (Krakowiaków 48, 02-255 Varšuva, Lenkija) (toliau – MBWS Polska).
MBWS, nuosavybės teise valdo 23 880 434 vnt. AB „Vilniaus degtinė“ balso teisę suteikiančių akcijų, kurios sudaro 97,84% (t.y. daugiau nei 95%) visų AB „Vilniaus degtinė“ akcijų (iš kurių 29,55% MBWS valdo tiesiogiai ir 68,29% per MBWS Polska), atitinkamai turi 97,84% balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (2017 metų sausio 9 dienos duomenimis).
MBWS reikalauja, jog visi likę Bendrovės akcininkai parduotų jiems priklausančias AB „Vilniaus degtinė“ akcijas per 90 kalendorinių dienų nuo viešo paskelbimo apie privalomą akcijų išpirkimą VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Toks pranešimas bus paskelbtas 2017-01-11, todėl terminas parduoti akcijas baigsis 2017-04-11 (paskutinė diena, kai akcijos gali būti parduotos). Per šį terminą Bendrovės akcininkai turi teisę užginčyti nurodytą už akcijas siūlomą kainą Vertybinių popierių įstatymo 42 straipsnio 13 dalyje nustatyta tvarka.
MBWS už vieną paprastąją vardinę Bendrovės akciją siūlo 0,432 EUR. Kaina nustatyta remiantis Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 42 str. 4 dalies bei 39 str. nuostatomis – kaina nustatyta tokia, kokia buvo mokama privalomo oficialaus siūlymo metu. Privalomo akcijų išpirkimo kainą Lietuvos banko priežiūros tarnybos direktorius suderino 2017-01-09 sprendimu Nr. 241-3.
Privalomą akcijų išpirkimą MBWS vykdys per AB Šiaulių banką, kuriame pateiks pavedimą į rinką supirkti likusias Bendrovės akcijas ir kuris galios 90 kalendorinių dienų nuo viešo paskelbimo apie privalomą akcijų išpirkimą VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ (t.y. nuo 2017-01-11 iki 2017-04-11). Už Bendrovės akcijas bus atsiskaitoma pinigais – T+2 (antrą dieną po sandorio sudarymo). Parduoti akcijas galima bet kurią dieną per paskelbtą privalomą akcijų pardavimą. Bet kuriam iš akcininkų nepardavus akcijų, MBWS reikalaus, kad neparduotos Bendrovės akcijos būtų perrašomos į MBWS vertybinių popierių sąskaitą, t.y. atliekami įrašai apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą akcijas MBWS. Atsiskaitymas už tokias perrašytas akcijas bus atliekamas po teismo sprendimo įsigaliojimo iš pinigų, kurie bus deponuoti specialioje sąskaitoje. Apie tai bus atskirai pranešta kiekvienam akcijų nepardavusiam akcininkui.
Bendrovės buveinėje Bendrovės darbo valandomis kiekvienas akcininkas gali susipažinti su akcijų kainos nustatymą pagrindžiančiais dokumentais.


2 pav. Informuojame, jog 2017 m. sausio 9 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas Bendrovės skundas dėl 2016 m. lapkričio 29 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nutarimo Nr. 03-391 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2017 metams nustatymo“ (toliau – Nutarimas) 1 punkto panaikinimo.
Šio Nutarimo 1 punktu Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (toliau – KHAE) sąnaudoms, priskiriamoms 2017 m. antrinio avarinio galios rezervo paslaugai, nepagrįstai ir neatsižvelgiant į elektrinės technines charakteristikas taikomas proporcinis sąnaudų priskyrimas, t.y. teikiant antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo paslaugą naudojami du KHAE agregatai, kurių bendra galia yra 450 MW, tačiau Bendrovei kompensuojamos sąnaudos tik 400 MW galiai. Bendrovės vertinimu minimas Komisijos Nutarimo 1 punktas yra nepagrįstas.


3 pav. 2016 m. gruodžio mėnesį Vilkyškių pieninės konsoliduoti pardavimai buvo 8,3 mln. EUR arba 20% didesni negu 2015 m. gruodžio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2016 m. sausio - gruodžio mėn. buvo 90,4 mln. EUR arba 7% didesni negu per tą patį laikotarpį 2015 m.
Investuotojai gerai įvertino puikius rezultatus. Tai labiausiai kilusi akcijos kaina šiandien Baltijos biržose.
Kaip matote, korekcijos rizika dar labiau išaugusi.

 


4 pav. 2017 m. sausio 31 d. šaukiamo neeilinio visuotinio AUGA group, AB akcininkų susirinkimo sprendimų projektai darbotvarkės klausimais:
1. Bendrovės įstatų keitimas.
-Sumažinti Bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičių nuo 5 (penkių) iki 3 (trijų).
-Sumažinti Bendrovės valdybos narių skaičių nuo 7 (septynių) iki 5 (penkių).
-Pakeisti Bendrovės valdybos kompetenciją ir Bendrovės sandorių sudarymo tvarką.
Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.
2. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai
2.1. atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą, Bendrovės įstatuose pakeitus stebėtojų tarybos narių skaičių;
2.2. išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos nariais:
(i) Vladą Lašą;
(ii) Rimantą Rudzkį;
(iii) Liudą Navicką.
3. Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją, taip pat atlikti visus veiksmus bei pasirašyti visus dokumentus dėl pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.


5 pav. Tallink Grupp pozicijoje staigi korekcija. Fiksuojam pelną @0.908.


6 pav. Šiaulių banko akcijos kaina naujose aukštumose išsilaikė neilgai. Pardavimo signalas @0.447.


7 pav. LHV Group pozicijoje suveikė dieninis pelno fiksavimo signalas.


8 pav. Silvano Fashion Group pardavimo signalas @2.80, pirkimo - @3.02.


9 pav. Gražus Tallinna Kaubamaja Grupp akcijų kainos kilimas nesiliauja.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2017 06 22 15:13     #36827
Wow! Thank you for such useful and informative article and detailed description of occurred question. It was really very helpful for my ultius writing service project.
2017 08 21 11:29     #37005


Air Max 90 Zoom Kobe guys's basketball Nike Air Max shoe is an excellent looking footwear. It has adaptable grooves to enhance the articulation and adaptability. It also has strong rubber and also a herring bone for added support. An EKG pattern uses a non marking grip. It likewise has a mid foot shank and also a full size phylon midsole. Kobe's name is noted on the tongue, as well as this shoe offers some brand-new modern technology gly cable for ultra lightweight comfort. This footwear at http://www.nikeairmaxshop.org.uk scores high for optimal support as well as convenience.
2017 09 21 10:53     #37110
 pictures can be purposeful or creative. The latter may be a recorded version, consisting of a picture, or an interpretation through manner of a scientist to highlight critical functions, or an artist, wherein case the distinction with imaginary pics may also emerge as blurred.  write my paper
2017 09 21 10:53     #37111
Citatos pradžia alvinaash  
   pictures can be purposeful or creative. The latter may be a recorded version, consisting of a picture, or an interpretation through manner of a scientist to highlight critical functions, or an artist, wherein case the distinction with imaginary pics may also emerge as blurred. 


write my paper
Citatos pabaiga

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2018 Tipro Group UAB