Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. Gruodžio 6 d. Biržos apžvalga

2016 m. Gruodžio 6 d. Biržos apžvalga 2016 m. Gruodžio 6 d. Biržos apžvalga

Antradienį Baltijos rinkose investuotojai nebuvo patys aktyviausi. Dominavo estiškos bei lietuviškos Šiaulių banko akcijos.
Labiausiai prekiaujamų akcijų kainos šiandien krito. Ir šiaip kritusių kainų buvo daugiau nei kilusių.
Raudonavo ir indeksai. Labiausiai krito Vilniaus akcijų indeksas, 0.20%.
Galime sulaukti ir siurprizų Vilniaus biržoje. Žemaitijos pieno valdyba akcininkų susirinkimui siūlo nesitraukti iš biržos...


1 pav. AS Tallink Grupp lapkritį perkėlė 5.5% daugiau keleivių; 11.5% daugiau krovininio transporto; keleivinio transporto perkelta tiek pat kiek ir pernai tuo pačiu laikotarpiu.
Pirkimo signalas @0.889.


2 pav. AS LHV Group Stbėtojų taryba nusprendė išrinkti Madis Toomsalu naujuoju kompanijos vadovu. Pareigas šis pradėjo euti nuo vakar.
Pildymosi signalas @9.21. Bet galim sulaukti ir signalo žemiau.


3 pav. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615; ISIN kodas – LT0000128571.
Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 5 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – Teismas) tenkino Bendrovės skundą ir panaikino Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. O3-941 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-840 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2015 metams nustatymo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas) 2, 4 ir 5 punktus.
Primename, kad ginčijamais Nutarimo punktais Komisija nusprendė sumažinti Bendrovei 2015 m. išmokėtinų lėšų sumą už viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) – elektros energijos, kuri yra būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, gamybos – teikimą. Iš viso 2015 m. bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažinta 5,4 mln. eurų VIAP lėšų pajamų.
Šis Teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.


4 pav. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752, toliau – Bendrovė) 2016 m. gruodžio 6 d. Bendrovės valdybos sprendimu, 2016 m. gruodžio 29 d. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo vieta – VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ - posėdžių salė, adresu Sedos g. 34A, Telšiai.
Susirinkimo pradžia – 11:00 val. (akcininkų registracijos pradžia nuo 10:00 val., registracijos vieta – VŠĮ „Telšių apskrities verslo inkubatorius“ - posėdžių salė, adresu Sedos g. 34A, Telšiai).
Susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. gruodžio 21 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Susirinkimo darbotvarkė:
Dėl 2016 m. rugpjūčio 26 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų nebevykdymo.
Dėl nuosavų (savų) akcijų supirkimo tikslų ir pardavimo tvarkos pakeitimo.
Bendrovės stebėtojų tarybos narių atšaukimas.
Bendrovės stebėtojų tarybos narių išrinkimas.
Bendrovės atlygio už kolegialių organų narių veiklą skyrimo ir mokėjimo tvarkos ir pagrindinių sutarties su kolegialių organų nariais sąlygų tvirtinimas ir atlygio biudžeto nustatymas.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais (pridedami kaip priedas Nr. 1), dokumentai, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu yra paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka.
Siūloma iš biržos nesitraukti ir suformuoti rezervą akcijoms supirkti.
Naujai 4 metų kadencijai pasiūlyti šias kandidatūras: Romusą Jarulaitį, Gražiną Norkevičienę, Ireną Baltrušaitienę, Hugo Ader į stebėtojų tarybos narius (renkami 3 stebėtojų tarybos nariai).


5 pav. Šiaulių banko akcijų kaina sako, kad korekcijai yra pasirengusi. Pelno fiksavimo signalas @0.449 prieš sesijos pabaigą.


6 pav. Linas Agro Group pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


7 pav. Amber Grid pildymosi signalas @1.26.


8 pav. Silvano Fashion Group pozicijoje susiformavo pelno fiksavimo signalas @2.78.


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2018 Tipro Group UAB