Komentarai 4 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. Vasario 12 d. Biržos apžvalga

Spekuliantai.lt | 2016-02-12 | Rinkos aktualijos | perskaitė: 5919
2016 m. Vasario 12 d. Biržos apžvalga 2016 m. Vasario 12 d. Biržos apžvalga

Paskutinę savaitės dieną investuotojai buvo aktyvesni. Ir pardavinėjo jie aktyviau. Optimizmo rinkoje beveik nerasta, ko nepasakysi apie JAV akcijų biržas.
Visai netikėtai Šiaulių banko akcijos šiandien tapo likvidžiausiomis akcijomis Baltijos biržose. Ir be tiesioginių sandorių pagalbos. Prekiautojai buvo linkę akcijas pardavinėti. Kaina krito.
Šiandien labiausiai krito Latvijos ir Lietuvos akcijų indeksai. Abu nuvertėjo po 0.39%.
O per visą savaitę labiausi krito OMXT indeksas su -1.02%. OMXR indeksas kilo 0.07%.
Per savaitę absoliučiu lyderiu tapo Tallinna Kaubamaja Grupp akcijos, o kaina krito. Didžiausią akcijos kainos pokytį patyrė Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca. Vienu sandoriu ir 140 vnt....

 


1 pav. AB „Klaipėdos nafta“ informuoja, kad tarptautinio pirkimo „Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties projektavimo ir statybos darbų (EPC) pirkimas“ vykusio derybų būdu laimėtoju buvo išrinktas PPS Pipeline Systems GmbH ir Chart Ferox, a. s. konsorciumas (toliau – „Konsorciumas“ ).
Atitinkamai, 2016 m. vasario 12 d. AB „Klaipėdos nafta“ ir Konsorciumas sudarė EPC sutartį pagal kurią Konsorciumas įsipareigojo įvykdyti visus darbus pagal sutartį už fiksuotą 27,7 mln. EUR sumą be PVM ir AB „Klaipėdos nafta“ valdyba pritarė EPC sutarties sudarymui.
EPC sutartis tarp AB „Klaipėdos nafta“ ir Konsorciumo įsigalios tik po to, kai jos sudarymui pritars AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

AB „Klaipėdos nafta“ informuoja, kad 2016 m. vasario 12 d. Bendrovės valdyba, įgyvendindama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 30 d. priimtą nutarimą Nr. O3-700 „Dėl gamtinių dujų suskystinimo kainos 2016 metams nustatymo”, patvirtino naują suskystintų gamtinių dujų terminalo gamtinių dujų skystinimo (išdujinimo) paslaugos kainą – 0,10 Eur/MWh (be pridėtinės vertės mokesčio). Ši kaina taikoma įskaitytinai nuo 2016 m. sausio 1 d.

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016-03-08 13:00 val. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje Burių g. 19, LT-91003 Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose (II aukšto salėje).
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti Klaipėdos SGD paskirstymo stoties projektavimo ir statybos (EPC) darbų sutartį su neskelbiamų derybų būdu vykdyto viešojo pirkimo „Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties projektavimo ir statybos darbų (EPC) pirkimas“ laimėtoju.
2. Dėl 2015 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo „Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui vykdyti suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties investicinį projektą“ punkto Nr. 1 patikslinimo.
Akcininkai registruojami nuo 12.00 val. iki 12.55 val. Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui – papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas).
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu paštu ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

 


2 pav. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (juridinio asmens kodas 300893533, registruota adresu Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika, toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. kovo 7 d. 16:30 val. yra šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks UAB „INVL Asset Management“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilnius.
Akcininkų registracijos pradžia 16:00 val.
Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. vasario 29 d.
Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 12 175 321 akciją. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000128860.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakcijos tvirtinimas.
2. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) tvirtinimas.
3. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika) tvirtinimas.
Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakcijos tvirtinimas
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą naują specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridedama).
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Technology“ direktorių Kazimierą Tonkūną pasirašyti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus.
2. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) tvirtinimas
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) (pridedama).
3. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika) tvirtinimas
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutartį su AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika) (pridedama).
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 16, Vilniuje darbo valandomis.

 


3 pav. Šiaulių banko pozicijoje suveikė savaitinis pardavimo signalas.

 


4 pav. Energijos Skirstymo Operatoriaus akcijų kaina pramušė palaikymą su padidėjusia apyvarta.

 


5 pav. Litgrid savaitinis pildymosi signalas @0.721.

 


6 pav. Aprangos akcijų kainos korekcija gilėja. Pirkti rizikinga.

 


7 pav. Pieno bendrovių akcijų kainų kritimas vienoje vietoje. Tik Pieno žvaigždžių akcijų kaina nekrito. Nėra kam pardavinėti?

 


8 pav. Aukso ateities sandorių kaina nors ir pasistengė, vis tik dar pasipriešinimo ribos nepasiekė.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Paskolos ir jų tipai. Ką verta žinoti kiekvienam?

Ar euforija kapitalo rinkose reiškia tvarų augimą?

ECB posėdžio belaukiant: ar galimas netikėtas sprendimas?

Nafta: išlieka teigiama prognozė

2017-05-12 | Rinkos aktualijos 2016-11-28 | Rinkos aktualijos 2016-09-08 | Rinkos aktualijos 2016-09-02 | Rinkos aktualijos

Komentarai2016 11 15 08:09     #36187
 nice information shared thank you and i am interested to visit again.  I have understand your stuff previous to and you are just too great.
2016 12 02 20:55     #36220
 

When i saw this blog i thought it is fine information but it is incredible. Tnx  prayer time

2017 07 28 11:53     #36952
I don't think I've really perused something like this some time recently. So great to find someone else with a couple of unique musings on this point. Truly.. much obliged to you for beginning this up.Thank you so much for the great information here. best essay writing service
2017 10 13 14:42     #37187
 Hey guys if you want to do safe and secure browsing then here on just single click on our homepage you will get  download firefox mozilla for your computer it is one of the fastest browser running on pc all over the world it is really an awesome browser.

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2017 Tipro Group UAB